Çift Serpantinli Boyler

Ürün No: Ürün Serisi: Ürün Grubu: PDF Dosyasını İndir:
42 42HE Çift Serpantinli Boyler

Çift serpantinli boylerler primer ve sekonder devre olmak üzere birbirinden bağımsz olan çift serpantinli sıcak kullanma suyu hazırlayan depolu tip ürünlerdir. Serpantin kiti devre enerjisini katı, sıvı, gaz yakıtlı kat kaloriferi veya merkezi sistem ısı kazanlarından veya güneş kollektörü, buhar kazanı, kızgın yağ, kızgın su kazanlarından alarak serpantin içerisinde dolaşan primer ve sekonder akışkan ısı enerjisini konveksiyon yolu ile depo içerisindeki kullanım suyuna vererek kullanma sıcak suyu elde edilir.

Boylerin su ile temas eden iç yüzeyi sıcak galvaniz daldırma yöntemi ile kaplanmakta veya proses gereği paslanmaz saç kullanılmaktadır. Mg anot ile korozyona karşı korunan depo taşyünü ile izole edilmekte, sökülebilir esnek dış kaplama malzeme ile giydirilmektedir. Serpantin devresi, değiştirme veya yenilenme imkanına sahip flanşlı montaj/demontaj tip kit veya gövdeye kaynaklıdır.

EN13445 standartlarına göre imal edilen boylerlerin standart max. çalışma basıncı 10 bar olup, daha yüksek basınçlarda özel imalat gerçekleştirilmektedir.

Kategoriler: