Hava Ayırıcı

Ürün Serisi: Ürün Grubu: PDF Dosyasını İndir:
Z-AS Hava Ayırıcı Hava Ayırıcı

Sıcak su ve soğutma sistemlerindeki tesisat suyunun içerisinde eriyik halde bulunan oksijenin atılmasını sağlayan tesisat elemanlarıdır. Bu sayede oksijenden kaynaklanan korozyon, tesisattaki kavitasyon, sistemdeki ses ve titreşimler önlenmiş, pompa korunmuş, ısıl verim ise arttırılmış olur.