shadow
Kaskad Sistem Hidrolik Bağlantı Seti

Kaskad Sistem Hidrolik Bağlantı Seti

Kaskad bağlantı iki veya daha fazla duvar tipi yoğuşmalı cihazın tesisata bağlanması sistemidir. Bu sistem sayesinde daha fazla ısıl güçlerin elde edilmesi sağlanır. Bu amaçla çoklu kazanların tesisata bağlanabilmesi için cihaz ile kollektör grubu arasındaki tesisat bağlantısını sağlayan bir sete ihtiyaç vardır. Bu ara tesisat setine “Hidrolik Bağlantı Seti” denir.

Kaskad Sistem Hidrolik Bağlantı SetiKaskad Sistem Hidrolik Bağlantı SetiKaskad Sistem Hidrolik Bağlantı SetiKaskad Sistem Hidrolik Bağlantı Seti
shadow